ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องฝึก

ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไปทางโรงฝึกได้ทำการย้ายสถานที่ฝึกซ้อมจากชั้นใต้ดินมาเป็นห้องใต้อัฒจรรย์ อาคารสนามกีฬาเอนกประสงค์เทศบาลเมืองชลบุรี สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมฝึกซ้อมสามารถสอบถามการเดินทางและสถานที่ได้กับทางโรงฝึก

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการฝึก

ตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2560เป็นต้นไป  ทางโรงฝึกบูจินกันชุรีได้ทำการเปลี่ยแปลงวันและเวลาการฝึกจากเดิมทุกวันพุธและศุกร์ เวลา 17.30-19.30น. มาเป็นวันจันทร์-ศุกร์ เวลา18.00-20.00น. และวันเสาร์เวลา 16.00-18.00น. หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆทางโรงฝึกจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
หมายเหตุ ท่านใดที่ต้องการเข้าร่วมฝึกกรุณาติดต่อล่วงหน้า1วัน

 

ประกาศปรับอัตราค่าฝึก

ทางโรงฝึกบูจินกัน ชลบุรี จะปรับลดอัตราค่าฝึกทั้งสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่อายุไม่เกิน22ปี และบุคคลทั่วไป อายุ22ปีขึ้นไป จากเดิม100บาทและ200บาท  เป็น30บาทและ100บาทตามลำดับ  โดยจะเริ่มปรับใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พื้นที่ซ้อม

พื้นที่่สำหรับซ้อม บริเวณชั้นใต้ดินอาคารสนามกีฬาเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองชลบุรี

wp_20160909_001

ประกาศเปลี่ยนแปลงรายวันเวลาและละเอียดการฝึก

ตั้งแต่เดือนกันยายนปี 2559 เป็นต้นไป ทางโรงฝึกบูจินกันชลบุรีจะทำการย้ายสถานที่ฝึกจากสถานที่เดิมมาเป็นชั้นใต้ดินอาคารสนามกีฬาเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองชลบุรี   โดยจะมีการเพิ่มวันฝึกซ้อมเป็น 2 วัน คือ วันพุธกับวันศุกร์และเปลี่ยนแปลงเวลาจากเดิมมาเป็นเวลา 17.30 – 19.30 น. และปรับอัตราค่าฝึกใหม่สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่งนี้ผู้ที่สนใจเข้าฝึกสามารถเข้าร่วมฝึกซ้อมได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

WP_20160728_003

แจ้งย้ายสถานที่ฝึกซ้อม

ในเดือนสิงหาคมทางโรงฝึกจะทำการย้ายสถานที่ฝึกมาเป็นที่ห้องสมรรถภาพทางร่างกาย เทศบาลเมืองขลบุรี1 อาคารสนามกีฬาเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองชลบุรี โดยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาในการฝึกซ้อม ทั้งนี้ทางโรงฝึกจะแจ้งรายละเอียดการฝึกอีกครั้ง สำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการฝึกซ้อมได้ครับ

WP_20160728_003

WP_20160728_001

WP_20160728_002

บรรยากาศวันแรกของการย้ายมาฝึกวันพุธ(5 ก.พ.59)

การฝึกซ้อมของโรงฝึกบูจินกัน ชลบุรี จะเน้นทำการฝึกพื้นฐานต่างๆเช่น การล้ม(อุเคะมิ, Ukeme) ท่ายืน(คะมะเอะ, kamae) การเคลื่อนไหวร่างกาย(ไทจุสสุ, taijutsu) เพื่อเป็นการปูพื้นฐานความเข้าใจให้กับผู้ฝึกซ้อมได้เข้าใจในวิชาของบูจินกันต่อไป

WP_20160203_001 WP_20160203_003 WP_20160203_006 WP_20160203_007 WP_20160203_008 WP_20160203_011 WP_20160203_013 WP_20160203_017

ประกาศปรับเปลี่ยนวันและเวลาการฝึก

          ทางโรงฝึกบูจินกัน ชลบุรี จะทำการปรับเปลี่ยนวันและเวลาในการฝึกซ้อมจากเดิมทำการฝึกซ้อมทุกวันเสาร์เวลา 10.00-12.00น. ปรับเปลี่ยนเป็นทำการฝึกซ้อมทุกวันพุธเวลา 18.00-20.00น.     โดยเริ่มทำการฝึกซ้อมตามวันและเวลาดังกล่าวตั้งแต่วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป  สำหรับผู้ที่สนในเข้าฝึกซ้อมสามารถทำการเข้าฝึกซ้อมได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

20150921_232937_001